Candidatures i criteris de participació

El procés d’incubació de Gamebcn està obert a equips de desenvolupament de videojocs sorgits, principalment, dels cursos de formació universitària.

La participació al programa d’incubació Gamebcn està oberta als projectes que compleixin els següents criteris i subjecta a la superació d’un procés de selecció.


Projectes en fase Beta o posterior. No es tindran en consideració aquells projectes en una fase de concepte. Els projectes han de tenir una demo jugable en aquella plataforma que sigui la principal.Projectes per a distribució electrònica / descarregables únicament i exclusiva. Es descartaran aquells projectes que, per a la seva distribució comercial principal, requereixin de la fabricació física o discs.Projectes amb vocació comercial i no només proves tecnològiques. Els projectes han de tenir una clara vocació comercial i ser, com a tals, susceptibles d’ésser distribuïts en els principals mercats de les plataformes objectiu.Projectes convertibles a altres plataformes mitjançant ús d’eines de desenvolupament multiplataforma. Gamebcn promou el desenvolupament multiplataforma i selecciona aquells projectes que es puguin “portar” de forma senzilla a diverses plataformes i no centrar-se en una única.Projectes de tot tipus de gèneres de videojocs no acceptant-se apps gamificades ni serious games. Els jocs incubats a Gamebcn han de ser eminentment lúdics, descartant-se projectes gamificats i aquells amb un gran component formatiu, segons la definició de serious games.S’accepten aquells projectes que per la seva temàtica i guió puguin incorporar elements propis de classificació PEGI +18 Pan European Game Information. No poden presentar-se projectes que incloguin contingut pornogràfic, obscè, discriminatori o difamatori.Els projectes han d’incorporar únicament elements originals desenvolupats pel propi equip o elements per als que l’equip hagi demostrat permís dels propietaris o estar al corrent del pagament de la llicència corresponent. Els projectes originals no poden infringir drets de copyright, marca o secret comercial, patent o altres drets de propietat intel·lectual de persones.


Universitats on s’imparteixen cursos de grau o de postgrau relacionats amb la indústria dels videojocs.