Procés de selecció

Procés de selecció

El procés de selecció dels projectes participants al programa d’incubació de Gamebcn consta de dues parts fonamentals, l’anàlisi de les sol.licituds presentades a través del formulari i una sèrie d’entrevistes personals als integrants dels equips candidats a entrar al programa.

01

class=”fairview”>Revisió i puntuació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ingrés i la documentació adjunta és revisada per verificar el compliment dels requisits de participació i puntuades en base a més de 40 criteris. Les sol.licituds d’inscripció s’han de realitzar, obligatòriament, a través del següent formulari.

02

Entrevistes personals amb els equips i tutors

Per a les sol·licituds millor puntuades es realitzaran entrevistes personals amb l’equip i amb el tutor dels mateixos per valorar alguns dels criteris de selecció, vinculats a actituds i habilitats dels equips.

03

Comitè de selecció

En base als resultats a la puntuació de les candidatures i les entrevistes el comitè de selecció integrat per representants de les entitats promotores selecciona els fins a 10 projectes participants.

04

Comunicació a participants

Els projectes seleccionats per a participar en el programa rebran una notificació de l’acceptació al mateix.