Criteris i procés de selecció

Requisits de participació

La participació al programa d’incubació GameBCN està oberta als projectes que compleixin els següents criteris i subjecta a la superació d’un procés de selecció.

Projectes en fase Beta o posterior.

Preferència projectes per a distribució electrònica.

Projectes amb vocació comercial i no només proves tecnològiques.

No poden presentar-se projectes que incloguin contingut pornogràfic, obscè, discriminatori o difamatori.

Criteris de selecció

La selecció de projectes participants a GameBCN es basa en els següents criteris:

 

Equip

Lideratge, experiència, integritat, motivació, etc.

 

Nivell de completesa del projecte

Art, disseny, programació, gameplay, etc.

 

Innovació en gameplay

Gènere, creativitats, controls, adaptació a la plataforma, etc.

 

Art

Creativitat, tècnica, música i efectes, storytelling, etc.

 

Tecnologia

Competència tècnica, elecció de plataforma, etc.

 

Feedback acadèmic

Procés de desenvolupament del prototip, rendiment acadèmic, etc.

 

Màrqueting

Política de preus i distribució, pla de comunicació, definició de KPIs i tracking, etc.

 

Monetització i negoci

Avaluació del model de negoci, projeccions financeres, etc.

 

Procés de selecció

El procés de selecció dels projectes participants al programa d’incubació de GameBCN consta de dues parts fonamentals, l’anàlisi de les sol.licituds presentades a través del formulari i una sèrie d’entrevistes personals als integrants dels equips candidats a entrar al programa.

01

Revisió i puntuació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ingrés i la documentació adjunta és revisada per verificar el compliment dels requisits de participació i puntuades en base a més de 40 criteris. Les sol.licituds d’inscripció s’han de realitzar, obligatòriament, a través del següent formulari.

02

Entrevistes personals amb els equips i tutors

Per a les sol·licituds millor puntuades es realitzaran entrevistes personals amb l’equip i amb el tutor dels mateixos per valorar alguns dels criteris de selecció, vinculats a actituds i habilitats dels equips.

03

Comitè de selecció

En base als resultats a la puntuació de les candidatures i les entrevistes el comitè de selecció integrat per representants de les entitats promotores selecciona els participants.

04

Comunicació a participants

Els projectes seleccionats per a participar en el programa rebran una notificació de l’acceptació al mateix.