Criteris de selecció

La selecció de projectes participants a GameBCN es basa en els següents criteris:

 

Equip

Lideratge, experiència, integritat, motivació, etc.

 

Nivell de completesa del projecte

Art, disseny, programació, gameplay, etc.

 

Innovació en gameplay

Gènere, creativitats, controls, adaptació a la plataforma, etc.

 

Art

Creativitat, tècnica, música i efectes, storytelling, etc.

 

Tecnologia

Competència tècnica, elecció de plataforma, etc.

 

Feedback acadèmic

Procés de desenvolupament del prototip, rendiment acadèmic, etc.

 

Màrqueting

Política de preus i distribució, pla de comunicació, definició de KPIs i tracking, etc.

 

Monetització i negoci

Avaluació del model de negoci, projeccions financeres, etc.

 

.