Què és GameBCN?

GameBCN és el programa especialitzat en videojocs del Sud d’Europa, que ofereix la formació i mentoring necessaris per fer un llançament d’èxit al mercat.

Els objectius de Gamebcn, per al sector dels videojocs, són:

01

Impulsar un programa de referència europeu per a la creació d’empreses.

02

Promoure la creació i el desenvolupament de noves empreses amb visió global.

03

Atraure talent que desenvolupi la seva activitat emprenedora a Barcelona i Catalunya.

04

Generar referents d’èxit internacional en iniciativa emprenedora.