Qui som?

El programa Gamebcn és una iniciativa promoguda per l’Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Cultura de Barcelona i el Canòdrom Parc de Recerca Creativa.

 

Institut Català de les Empreses Culturals ICEC

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és un organisme del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya creat l’any 2000 amb l’objectiu d’impulsar la creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts culturals, mitjançant el desenvolupament de les empreses culturals, i també fomentar el consum cultural i l’ampliació de mercats per a la cultura catalana.

Institut de Cultura de Barcelona ICUB

Creat el 1996, com a òrgan únic de totes les funcions municipals en matèria de cultura a partir de la fusió de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal Barcelona Espectacles i del Centre gestor de museus. Des de l’1 de gener de 2006 l’Institut de Cultura s’ha constituït com una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL). Una modalitat d’ens públic prevista per llei que confereix plena capacitat jurídica i autonomia de gestió a l’Institut de Cultura per portar endavant els seus programes i projectes.

Canòdrom – Parc d’Investigació Creativa

Un espai d’innovació i emprenedoria cultural pel talent i les indústries creatives i culturals. Un espai per a convertir idees en àmbits tecnològiques en nous serveis i productes.
Un espai de referència pels creadors i la indústria.Un espai obert a la investigació i a la creativitat.Un espai per la ciutat i el ciutadà.